Ragnar Dillner har utvecklat sin kompetens genom arbetslivserfarenhet med växande ansvarsuppgifter samt genom fortbildning inom företagsekonomi, ledarskap och Internet marketing. RD har ett omfattande kontaktnät såväl lokalt som på riksnivå vilket dagligen ger erfarenhet och kompetens för nya utmaningar.
Efter 25 år som tekniker, produktutvecklare och serviceingenjör inom medicinsk teknisk industri valde RD att övergå till data med Internet som specialitet.
Med sin erfarenhet från servicebranschen i kombination med kompetens om företagsekonomi   och internetmarketing, har RD valt att etablera sig som egen företagare inom IT och utbildning.

Relevanta Erfarenheter:

  • Egen företagare, Internet Vision Center
  • Vinagent och produktutvecklare. för Hässlö Vinmakare
  • Ordförande och delägare i V-flyg HB
  • Egen företagare, Kockens Wärdshus Vemdalen
  • Produktutvecklare, Sjukhusservice AB
  • Ordförande i Vemdalsfjällens företagareförening
Just nu: Ägare och grundare av Internet Vision Center  
Utbildning: 1966-68 teleteknisk utbildning, Järfälla kommun
1969-71 gymnasieingenjör, Wasa Gymnasium, Sth
1981-82 företagsekonomi, Mitthögskolan, Östersund
1997-98 utbildning i Internet marketing samt  webbformgivning, Agendum, Svenstavik. Körkort ABC samt flygcertifikat (från 1989)
Språk: S, E
1998 - dags dato: Egen företagare inom web marketing och webdesign
1973 - 1997: Produktutvecklare och serviceingenjör vid Sjukhusservice AB i Vemdalen, (medicinsk apparatur)
1986-92 krögare, Kockens Wärdshus, Vemdalen
1972 - 1973: Militärutbildning vid Swedish Airforce